Förslag: Fiskebåtar kan kamerabevakas

Havs- och vattenmyndigheten på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag för hur kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras. Ett förslag…