Kolla Förskola byggdes för nära granntomten. Nu ska gaveln rivas och en ny utformning ska jobbas fram av arkitekterna, så att förskolan kan få ett giltigt bygglov. Barnen ska kunna gå kvar under tiden arbetet pågår

Förskolans gavel ska rivas

Mark- och miljöverdomstolen rev upp bygglovet för Kolla Parkstads förskola, som har sin gavel för nära grannarnas tomtgräns. Nu rivs gaveln och förskolan byggs om.

Utslaget i höstas avgjorde en flera år lång strid, där förskolans grannar överklagat att bygget hamnat för nära deras tomt. Avgörandet innebar också att Kungsbacka kommun hamnade i en sits där man inte kom längre. ”Att inte göra någonting vore domstolstrots”, slog tillförordnade chefen på plan- och bygg-förvaltningen fast efter att utslaget blivit känt.

Sedan dess har en arbetsgrupp jobbat med frågan. Nu finns ett förslag om att helt enkelt riva bort den omstridda gaveln.

– Arkitekterna jobbar med frågan och vi hoppas de kommer med ett förslag i slutet av januari, säger Emma Kjernald, chef på samhällsbyggnadskontoret och den som leder arbetsgruppen.

Exakt hur ombyggnaden sedan ska gå till är en av många frågor som nu dryftas i arbetsgruppen. Och Emma Kjernald påminner om att något liknande aldrig gjorts förr.

– Vi har inte suttit i den här situationen tidigare. Förhoppningen nu är att barnen på förskolan ska kunna gå kvar som vanligt under tiden, säger hon.

Samtidigt med planeringen för att riva bort den omstridda gaveln ska arbetsgruppen också ta höjd för att se över det framtida behovet av fler förskoleplatser i Kolla Parkstad. Utbyggnaden av området pågår fortfarande och när det är färdigbyggt ska parkstaden ha minst 1 100 bostäder.

Några politiska beslut kring rivningen är inte tagna ännu. Det sker först efter att det finns en mer konkret plan för hur ombyggnaden ska gå till. Med all sannolikhet är det också ett beslut som måste förankras i den högsta kommunledningen. Någon prislapp finns heller inte. Den frågan får också dröja tills det finns mer fakta i form av ett färdigt ombyggnadsförslag.

– Just nu går det inte att svara på vad detta kommer att kosta, det är för tidigt, säger Emma Kjernald.

Gaveln som hela striden handlat om planerades in mindre än en meter från grannarnas tomtgräns, och från förskolan gick det att se rakt in i vardagsrummet hos grannfastigheten. Inte okej, enligt mark- och miljööverdomstolens utslag.

– Men nu har vi en bra dialog med grannarna. Och så snart det finns ett färdigt förslag så kommer de att få säga sitt om vad de tycker om det, säger Emma Kjernald.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar