Nu ska kommunen söka bygglov för Kolla Parkstads förskola, som delvis måste rivas för att få klara papper.

Förskola kan sågas av i sommar

Mark- och miljööverdomstolen har slagit fast att Kolla Parkstads förskola är ett svartbygge. Nu tänker kommunen såga av byggnaden för att få ett bygglov beviljat.

I praktiken innebär det förslag som nu ska läggas fram att förskolan kommer att bli mindre och tappa en hel avdelning. Tanken är att byggnaden helt enkelt rivs i den del som ligger för nära grannarnas tomtgräns. I stället vill kommunen där bygga en plats för ”kreativ utemiljö”.

– Vi river 5,8 meter av skolan enligt detta förslaget, för att få en naturlig delning av byggnaden och spara våtutrymmen inne i byggnaden. Vi har en bra dialog med grannarna och alla är överens, säger kommunens samhällsbyggnadschef Emma Kjernald.

Konflikten kring förskolan började sedan närboende konstaterat att förskolans gavel byggts mindre än en meter från tomtgränsen. Det blev startskottet till en flera år lång juridisk tvist som avgjordes i höstas av mark- och miljööverdomstolen. I praktiken innebar deras utslag att förskolan saknar giltigt bygglov. Efter finjustering av ritningarna lämnas nu alltihop till byggnadsnämnden för nytt, och giltigt, bygglov.

– Vi tror inte att det ska vara några problem, säger Kjernald.

Men avkapningen av förskolan betyder också att det blir mindre plats och att skolan tappar en hel avdelning. Enligt Emma Kjernald kommer det att lösas dels genom naturlig avgång då en del barn börjar skolan. Andra kan komma att flyttas till förskolan i Kolla Backe. På sikt tänker Kungsbacka kommun göra en mer grundlig översyn av behovet av förskoleplatser i Kolla Parkstad. Och på sikt kan det betyda att Kolla Parkstads förskola byggs ut.

– Vi har en jättestor byggrätt som inte är fullt utnyttjad runt Kolla Parkstads förskola, säger Emma Kjernald.

Så hela denna historien kan sluta med att Kolla Parkstads förskola först rivs, och sedan byggs ut?

– Ja, men där är vi inte ännu. Arbetet med att se över behovet av förskoleplatserna i Kolla Parkstad har inte ens påbörjats.

Kolla Parkstads förskola invigdes för flera år sedan och har bland annat belönats med kommunens arkitekturpris. Om bygglovet får klartecken börjar arbetet med att riva bort den olovliga delen av förskolan tidigast i sommar.

Läs mer: Prisad förskola är svartbyggd

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 matsh.ljungqvist@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar