Förseningar i tågtrafiken

Ett växelfel orsakade stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Kungsbacka på fredagsmorgonen.

Felet uppstod vid åttatiden på morgonen. Vid 08.40 meddelade Trafikverket att växelfelet var lagat och att det är full trafik på sträckan igen.

Däremot beräknas det bli förseningar i trafiken resten av förmiddagen.

Öresundståg, SJ-tåg och Västtåg påverkas.

Birgitta Löwing Kiser

0300-68 18 68