Flytt kan lösa mångårig tältstrid

Bygglovsstriden kring Kungsbacka Tennisklubbs tält tar en ny vändning, när klubben fått ett erbjudande om att ta över en kommunal mark i Gräskärr. – Vi är positiva, säger klubbchefen Patrik Larsson.

Verksamheten för Kungsbacka Tennisklubb växer så det knakar. Samtidigt har en mångårig byggtvist satt käppar i hjulet. Klubbens tältbubbla över utebanorna intill Lindälvsskolan har hela tiden hankat sig fram med ett tillfälligt bygglov. Efter överklaganden från grannar som anser att bubblan förfular omgivningen har länsstyrelsen nu satt sig på tvären. De menar att kommunen inte bara kan förlänga det tillfälliga bygglovet en gång till. Tillfälligt är tillfälligt, menar myndigheten och efterlyser en slags plan B från kommunen.

Nu har kommunledningen lagt ett bud till klubben. Det handlar om en mark i Gräskärr, som skulle kunna byggas ut med helt nytt klubbhus och tennisbanor.

– Det här är en mark i ett bra läge, tycker vi, och vi hoppas att vi ska kunna resonera oss fram till en bra lösning när det gäller detta, säger Centerns kommunalråd Fredrik Hansson.

”Ligger bra till”

Området ligger på östra sidan om E6 och gränsar i den norra delen till Kungsbackaskogen.

– Den ligger bra till och ändå i ett hyfsat centralt läge och är lätt att nå på alla sätt och vi har inga andra planer för denna marken, konstaterar Fredrik Hansson.

En överenskommelse om markbyte och flytt av klubbhuset skulle också underlätta för att få igenom ett tillfälligt bygglov i ytterligare fem år.

– Det är ungefär den tiden vi tror vi behöver för att kunna lösa detta, säger Hansson.

Vädjade om lösning

Tältbubblan sattes på plats 2012 för att möta det stora antalet nya spelare, inte minst ungdomar. Klubben har dock inte stuckit under stolen med att de pressas av läget kring bygglov och tvister. I en intervju med Kungsbacka-Posten i maj kallade klubbchefen Patrik Larsson läget för akut, och tidigare världstian i tennis, Magnus Gustafsson, skrev ett öppet brev till kommunen för att vädja om en lösning.

Inom klubben välkomnar man att kommunen nu kommer med förslag som kan lösa upp låsningarna.

– Vi är positiva. Det känns som att vi nu äntligen jobbar åt samma håll med detta, säger klubbchefen Patrik Larsson i en kommentar till Kungsbacka-Posten.

Med en färdig plan för en framtida flytt av anläggningen kan det upphävda bygglovet överklagas till mark- och miljödomstolen. Förhoppningen är att de ska bevilja ett tillfälligt bygglov i fem år under tiden som arbetet med den nya anläggningen tar form.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83

mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se