Arkivfoton

Fler väljer att läsa barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet var den gymnasieutbildning som ökade mest procentuellt bland eleverna som går första året i Kungsbacka det här läsåret. En trend som också syns nationellt.

Det är Skolverket som har sammanställt statistik över gymnasieeleverna i landet. Statisten visar att det är barn- och fritidsprogrammet som ökar mest bland de nationella programmen. Sett till eleverna som går första året är det i år en ökning med tolv procent jämfört med samma grupp läsåret före.

– Att intresset för barn- och fritidsprogrammet har ökat så mycket är glädjande eftersom det finns ett stort behov av utbildad personal inom den sektorn. Men det är också många fler yrkesprogram som ökar. Vi vet att chanserna till jobb är stora direkt efter en yrkesexamen och det är säkerligen en av orsakerna till ökningen, säger Torun Rudin, enhetschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Eleverna på Kungsbackas gymnasieskolor följer också den trenden. Totalt är det 14 fler elever i årskurs ett på barn- och fritidsprogrammet nuvarande läsår jämfört med läsåret innan. Det är det programmet som ökat mest procentuellt av de nationella programmen. Samtidigt var det, sett till antal elever i första årskursen, restaurang- och livsmedelsprogrammet som minskade mest. Där var det 14 färre elever jämfört med läsåret före.

Totalt är det yrkesprogrammen och introduktionsprogrammen där de totala elevantalen ökat medan det är ungefär lika många elever som läser högskoleförberedande program jämfört med läsåret före. Det är dock fortfarande flest elever på de högskoleförberedande programmen, 1883 elever, jämfört med de yrkesförberedande programmen som 964 elever i Kungsbacka går på.

Bland de högskoleförberedande programmen är det teknikprogrammet som ökar mest. Nuvarande läsår är det 37 fler elever i första årskursen jämfört med läsåret innan. Sett till antal elever totalt är det samhällsprogrammet som är det mest populära i Kungsbacka. Under det här läsåret så är det 485 elever som läser det i någon av årskurserna.

Kajsa Lind

kajsa.lind@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar