Fler kameror ska höja säkerheten

Tio kroppsburna kameror blir till 24 permanenta när Västtåg satsar på att höja säkerheten för tågvärdar och passagerare.

Sedan hösten 2016 har Västtrafik ti samarbete med SJ Götalandståg låtit tågvärdar på Västtågen att testa kroppsburen kamera i tjänsten. Totalt har tio kameror används under testtiden.

Resultatet har varit positivt och nu införs kamerorna, 24 till antalet, på permanent basis.

När testet utvärderades visade det sig att de samtliga tågvärdar som fick bära en kamera upplevde att den ökade tryggheten och säkerheten.

Flera av tågvärdarna som deltagit i testet beskrev hur kameran upplevdes som att ha en extra kollega med ombord.

– Vi arbetar ständigt med trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken på olika sätt. I detta arbete spelar tågvärdar en viktig roll för tryggheten och trivseln ombord, och vi vill skapa så goda förutsättningar som möjligt för att såväl vår personal som resenärer ska känna sig trygga i trafiken, säger Torvald Svahn, affärschef för tågtrafik på Västtrafik, i ett pressmeddelande.

Kameran bärs i brösthöjd så att den syns tydligt. För att spela in krävs att tågvärden aktivt startar kameran. Och det får bara ske vid situationer med konkret våld eller hot.

Allt material som spelas in är krypterat, understryker Torvald Svahn.

– Vi har en nollvision om hot och våld ombord på våra fordon. Kameran hjälper i arbetet med att stärka tryggheten ombord och förhindra att hot och våldsrelaterade incidenter uppstår. Vår förhoppning är att införandet leder till en bättre arbetsmiljö för personalen och tryggare resor för våra resenärer, säger han.

I dag kommer Västtrafik och SJ att vara på plats på plattformarna i Vänersborg, Trollhättan och Nödinge för att träffa kunder och dela ut informationsblad med fokus på trygghet och säkerhet ombord.

– Vi har ett ökat problem på dessa sträckor med mycket våldsamheter och hot. Det är i främst såna här områden där kroppskamerorna kommer att användas, säger Torvald Svahn.

Dag Fransson

redaktion@kungalvsposten.se