Färre skuldsatta – men skulderna ökar

Det är färre som har skulder hos Kronofogden, men trots det så ökar skuldbeloppet totalt. Det visar statistik från Kronofogden. Kungsbacka följer den nationella trenden.

Siffrorna för 2018 visar att det inte varit så få som är skuldsatta hos Kronofogden sedan 1991. Totalt i landet är det knappt 414 000 personer som har en skuld hos myndigheten och det är tredje året i rad som det antalet minskar.

– Minskningen hänger samman med högkonjunkturen, ränteläget och den låga arbetslösheten. Men den beror också på att vi beviljade historiskt många skuldsaneringar förra året, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg i ett pressmeddelande.

Men trots att antalet skuldsatta minskar så ökar totalsumman för skulderna. 2018 var skuldbeloppet uppe i 81,5 miljarder kronor, vilket ger en medianskuld på knappt 53 600 kronor. Även i Kungsbacka ökade skuldsumma till totalt knappt 523 miljoner, medianskulden var knappt 66 000 kronor och 1 267 personer var skuldsatta.

Enligt Kronofogden är det skulder till företag och enskilda individer som står för den större delen av ökningen. En del beror också på att några personer har fått väldigt stora skulder under året.

– Tendensen är dock tydlig. De som redan har skulder har svårt att betala sina löpande räkningar, och när de inte kan betala så växer skulderna kontinuerligt på grund av räntan. Ju längre tid man lever med skulder, desto svårare blir det att ta sig ur situationen. För de mest skuldsatta finns ofta bara en möjlig utväg: att ansöka om skuldsanering, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden i ett pressmeddelande.

Det är fortsatt så männen är överrepresenterade bland de skuldsatta. I Kungsbacka var det förra året 2,6 procent av männen som hade skulder hos Kronofogden, medan bara 1,4 procent av kvinnorna återfanns i samma statistik.

Kajsa Lind

kajsa.lind@kungsbackaposten.se