Färre bostadsinbrott – men sexbrotten ökade

Brottförebyggande rådet har presenterat preliminär siffror för 2018. Och i Kungsbacka har polisens insats mot bostadsinbrott visat resultat.

I dagarna har Brottsförebyggande rådet, Brå, släppt preliminär brottsstatistik för 2018. I den syns att antalet anmälda brott under 2018 var 1,54 miljoner vilket är 34 800 brott fler än året innan.

Hur ska man tänka när man läser de här siffrorna?

– Ja, de här är siffror över vad polisen haft att hantera under 2018. Sen kommer slutgiltig statistik med åtal och domar, den här statistiken är preliminär, säger Stina Söderström, utredare på Brottsförebyggande rådet.

Under 2018 ökade antalet anmälda bedrägerier och annan oredlighet. I den kategorin ingår datorbedrägerier, vilket exempelvis telefonbedrägerier räknas som.

Även i Kungsbacka har antalet datorbedrägerier ökat från förra året. 2017 anmäldes 26 datorbedrägerier. 2018 var den siffran uppe i 30, en ökning med 15 procent.

Anders Wiss, är lokalpolisområdeschef i Kungsbacka. Han säger att de tydligt ser att telefonbedrägeribrotten ökar i Kungsbacka, liksom i hela landet.

– Här försöker vi framför allt, och det är för det mesta äldre som drabbas, att tillsammans med kommunen informera så mycket som möjligt.

Statistiken som Brå presenterat visar också att antalet anmälda bostadsinbrott minskat rejält i landet under 2018. Även i Kungsbacka minskar antalet anmälda inbrott i villor och radhus. Under 2017 anmäldes 162 inbrott, 2018 anmäldes 79, en minskning med 51 procent.

Även antalet anmälda inbrott i lägenhet minskade i Kungsbacka förra året – från 20 under 2017 till 13 under 2018 – en minskning med 35 procent. Mellan 2016 och 2017 ökade dock antalet lägenhetsinbrott från 11 till 20.

Jobbat förebyggande

I Halland har polisen jobbat brett med brottsförebyggande arbete när det gäller bostadsinbrott.

– Vi har haft operativa verksamheter som utgått från grannsamverkan och volontärer och riktat oss mot hundägare i respektive område. Vi har bett dem att hålla utkik och ringa in om man ser något konstigt, säger Anders Wiss.

Han säger att forskningen visar att det ofta görs nya inbrott i samma områden där det redan har varit inbrott. Och att Kungsbackapolisen försöker minimera det genom att vara i det området.

– Sedan har våra uniformerade poliser varit väldigt alerta överlag.

Fler sexualbrott

Brottsförebyggande rådet ser att antalet anmälningar om sexbrott ökar i Sverige. Antalet anmälda våldtäkter ökade under 2018 med 614 brott till 7 840, en ökning med åtta procent. Anmälda våldtäktsbrott mot barn 0-17 år i Sverige ökade till 3 420 brott, en ökning med 13 procent.

Våldtäkter mot barn mellan 0-17 år har ökat från fem till tolv i Kungsbacka under 2018, en ökning med 140 procent.

I Kungsbacka har antalet anmälda sexualbrott totalt ökat från 51 till 86 mellan 2017 och 2018, en ökning med 68 procent. I de siffrorna syns även antal anmälda brott om våldtäkt har ökat mellan 2017 och 2018, från 18 till 29 – en ökning med 61 procent, varav inget inträffat utomhus.

Anders Wiss säger i Kungsbacka patrullerar radiobilarna de platser som anses vara riskfyllda för att öka tryggheten.

– Men den stora delen sker inom hemmets fyra väggar.

Samtidigt minskade antalet sexuellt tvång från 6 förra året till 3 anmälningar 2018. Under 2018 anmäldes 47 sexuella ofredanden mot 26 under 2017, vilket är en ökning med 80 procent. I landet totalt minskade antalet anmälningar om sexuellt ofredande med 3 procent i landet.

Siffror kan variera stort

I siffrorna över våldtäkt mot barn mellan 0-17 som ökat med 13 procent nationellt säger Stina Söderman på Brå att det är två stora fall, med ett hundratal brottsoffer i ett av dem, som polisen avslöjat som ligger bakom de siffrorna för 2018.

– De här siffrorna kan variera stort mellan åren, så vanligtvis är det ju inte så många sexualbrott mot barn, säger Stina Söderström.

Preliminära siffror

Det man ska ha med sig när man läser det här är att det handlar om anmälda brott. Om de här leder till utredningar eller ens fällande domar framgår inte av den här statistiken som Brottsförebyggande rådet presenterat nu. Siffrorna är preliminära och den slutliga årsstatistiken över anmälda brott, vilka brott som lett till åtal eller fällande domar publiceras av Brå 28 mars 2019.

Karina Hansson

karina.hansson@kungsbackaposten.se