Facklig kritik mot Kungsbackamodellen – anställda kan inte ta rast

Över 300 förskoleanställda har svarat på en enkät om arbetsmiljön. Nästan hälften uppger att de inte kan tillgodose barnens behov…