Extrem risk för skogs- och gräsbränder i Kungsbacka

Det är extremt stor risk för bränder i skog och mark i Kungsbacka. ”Respektera eldningsförbudet, grilla inte i naturen och släng inga fimpar”, manar räddningstjänsten.

Petter Backlund är insatschef vid räddningstjänsten Storgöteborg.

– Det är extremt höga brandriskvärden i hela Storgöteborg. Allra störst risk för bränder är det i Kungsbacka och Mölndal, framför allt inåt land, och i området mellan Lerum och Alingsås, säger han.

Även i Kungälv och STO-regionen norr om räddningstjänsten Storgöteborgs fögderi är brandrisken mycket hög.

– I synnerhet i inlandet. Risken för bränder är något mindre i kustbandet, uppger Backlund.

Smhi:s brandriskprognos är graderad från 1-6.

– Vi har sexor på många håll i Göteborgsområdet. Det är exceptionellt torrt djupt ned i jordlagren efter det varma vädret i maj. Det regn som trots allt har fallit har inte trängt ned i jorden, säger Petter Backlund.

Den torra jorden innebär att bränder i skog och mark kan blossa upp igen.

– Ett exempel är den pågående branden i Agnesberg. Den blossade upp igen eftersom det glödde djupt ned i jorden.

Generellt är risken för skogs- och gräsbränder högre inåt land än vid kusten.

– Men även vid kusten är brandrisken mycket hög.

Backlund vädjar till allmänheten vara ytterst försiktig ute i naturen.

– Det räcker med en fimp eller att det blåser iväg lite glöd från en grill för att det ska börja brinna. Var också noga med att plocka upp glas efter dig.

Insatschefen understryker också att spridningshastigheten på bränder är mycket hög eftersom det är så torrt. Han påpekar också att torkan ofta leder till ett utdraget eftersläckningsarbete som tar stora resurser i anspråk från räddningstjänsten.

Petter Backlund uppmanar västsvenskarna att låta bli att använda engångsgrillar över huvud taget.

– Grilla bara på iordningställda grillplatser med sten och sand som underlag. Men även på sådana platser ska man vara försiktig så att inte glöd sticker iväg, säger han.

Kungsbacka kommun sätter nu upp nya skyltar om den extrema brandrisken vid badplatser, campingar och rastplatser. Via turistbyrån kommer turistboenden som exempelvis bed- & breakfasts att kontaktas.

Kommunens lägerledare kommer att få särskild information och Kungsbacka kommun kommer att ta särskild höjd för brandrisken vid platser som Äskhults by, Naturum och Stättared.

Eldningsförbud råder sedan mitten av maj i hela Storgöteborg och även i Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust.

Dag Fransson

redaktion@kungsbackaposten.se

Tänk på att:

• Värmen finns kvar länge i grillkolen efter grillning och kan då orsaka brand. Använd därför rikligt med vatten för att släcka innan grillen lämnas utan uppsikt.

• Den som grillar har ansvar för hanteringen,

• Om du upptäcker en brand, ring 112.