Extrapengar till föreningslivet

Nämnden för fritid delar ut 780 000 kronor i extrapengar till föreningar och idrottsklubbar. Bland annat kompenseras ridklubbar för ökade kostnader när höpriserna skjutit i höjden efter sommarens torka.

Det var på förra årets sista möte som politikerna i fritidsnämnden beslutade att dela ut extra pengar till föreningarna i kommunen. Totalt handlar det om 780 000 kronor, pengar som tas från ett överskott i bidragsbudgeten. Framför allt hade fotbollsklubbar och ridklubbar ansökt om att kompenseras för ökade kostnader efter sommarens rekordtorka.

Fotbollsklubbarna tvingades till exempel använda konstgräsplanerna, när de ordinarie gräsplanerna stängdes på grund av bevattningsförbudet. Ridklubbarna drabbades av ökade kostnader när priserna för hö och foder sköt i höjden i hela landet efter torkan.

Fritidsnämnden beslutade dock att fotbollsklubbarna inte får några extrapengar för sommartorkan. Politikerna anser att klubbarna trots allt kunnat fortsätta sin verksamhet som vanligt, men på kommunens konstgräsplaner. Ett undantag gjordes dock för Tölö IF, som får 10 000 kronor som kompensation för planhyra, eftersom klubben saknar konstgräsplan i närområdet. Däremot beslutade nämnden att ersätta ridklubbarna för höjda foderkostnader. Det handlar om ett schablonbidrag, beräknat till 2000 kronor per häst, som ska garantera att ridskolorna kan fortsätta sina verksamheter utan att höja priserna.

Totalt hade åtta föreningar sökt extrapengar. Mest bidrag fick Stättareds 4H-gård, som beviljades 200 000 kronor för sitt arbete med att hålla naturgården i södra Kungsbacka öppen för allmänheten.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se