SD blir utan kommunalrådspost

Alliansen i stadshuset är överens om platserna i nämnder och styrelser. Och socialdemokraternas Eva Borg behåller sin plats som kommunalråd. Det står klart efter avslutade förhandlingar.

Det är i ett pressmeddelande som allianspartierna i fullmäktige skriver att de nu förhandlat färdigt om framtiden. En överenskommelse om hur platser i nämnder och styrelser ska fördelas ligger klar och ska väljas i december av fullmäktige. Hans Forsberg, moderaternas starke man, fortsätter som kommunalstyrelsens ordförande, med Centerns Fredrik Hansson som förste vice ordförande. Klart är också att Socialdemokraternas Eva Borg fortsätter i rollen som Kungsbackas oppositionsråd.

– Det känns bra och skönt att den frågan är avgjord. Vi är fortfarande det näst största partiet i fullmäktige, säger hon.

Socialdemokraterna hade efter valet utmanats om oppositionsrådsposten av SD, som fick lika många mandat som S i fullmäktige, men något färre röster. SD menade att det inte var självklart att socialdemokraterna skulle ha oppositionsrådsposten i ett så tajt politiskt läge.

I den överenskommelse som nu ligger klar att klubbas väntas inga större skillnader på ordförandeposterna i kommunens nämnder. Däremot slås kulturnämnden och fritidsnämnden ihop och blir kultur- och fritidsnämnden, med centerpartistisk ordförande. Också individ- och familjeomsorgen och nämnden för funktionshinder slås ihop till en enda nämnd, men med moderat ordförande.

Rent formellt väntas fullmäktige rösta om förslaget på sitt möte i december.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se