Ett steg närmare det nya Hammargård

Planerna på att bygga om Hammargårds reningsverk har nu kommit så långt att kommunen har bjudit in till ett första…