”Ett förtroendeuppdrag är en färskvara”

Två val i rad har han fått flest personkryss. Han är alltid nåbar och är han inte det så ringer…