Enda kommun i regionen där arbetslösheten minskar

Arbetslösheten ökar i Göteborgsregionen, men i Kungsbacka går det åt andra hållet. Kommunen är det enda i regionen där arbetslösheten…