En framgång för polisen

Antalet anmälda brott i Kungsbacka minskar. Det visar färsk statistik. Men polisen i Kungsbacka går ändå på knäna. Förra året slutade tolv anställda.

– Största utmaningen i år blir att få behålla de resurser vi har, säger polischef Anders Wiss.

Om man bara utgår från vad som står i sociala medier kan man tro att brottsligheten i Kungsbacka är högre än någonsin. Men den årliga statistiken från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att antalet anmälda brott i Kungsbacka faktiskt var färre 2016 än året innan. Skillnaden är inte enorm, men polisen fick tolv färre brott att utreda.

Roliga siffror

– Om man enbart ska kolla på siffrorna, så är ju det roligt. Men det finns säkert flera förklaringar till att det ser ut så. Däremot har vi haft framgångar i vårt brottsförebyggande arbete. Och det faktum att vi satsar på ungdomar har slagit väl ut, säger Anders Wiss.

Statistiken visar att misshandelsfallen i Kungsbacka har gått ner betydligt. Minskningen är på dryga 30 procent.

– Vi har valt att vara synliga under krogkvällar, närvaron är betydelsefull. Dessutom har vi ett bra samarbete med kommunen och krögare vad gäller ansvarsfull alkoholservering och liknande. Det är bra att vi har kunnat bryta en uppåtgående kurva.

Antalet bostadsinbrott i Kungsbacka har mer eller mindre halverats. Enda undantaget är Åsa där det tvärtom har skett en fördubbling.

– Här har vi lyckats med vårt brottsförebyggande arbete. Dessutom har grannsamverkan haft en stor betydelse, säger Anders Wiss.

Fortsatt tufft

Men det är fortsatt tufft för polisen i Kungsbacka, liksom det är för hela myndigheten. Under 2016 slutade fyra poliser, fem valde att börja i Göteborg och ytterligare tre civilanställda valde att sluta.

– Dessutom har vi en fortsatt hög frånvaro. Det beror bland annat på föräldraledighet och att en del är tjänstlediga. Vi är underbemannade och det är få polisstudenter. Jag har en personalram, min förhoppning är att den ska utökas, men så ser det inte ut att bli just nu, säger Wiss.

Kungsbackastationen har fått några nya anställda. Tanken är att det ska bli ett nollsummespel, men än fattas personal på orten. Förra veckan började en ny polis, nästa vecka kommer ytterligare en.

Dygnet runt

Snart startar också en dygnet runt-bemanning på polisen i Varberg. Där kommer att finnas ett stationsbefäl hela tiden och det är ett samarbete mellan stationerna i Kungsbacka, Varberg och Falkenberg.

– Det kommer att finnas ett stationsbefäl i Kungsbacka, i varje fall på dagtid. Sedan kommer vi att ha kvällsöppet en gång i veckan, precis som tidigare, säger Anders Wiss.

Vad oroar dig främst nu vad gäller brottsligheten?

– Det mest besvärande är årstidsbrotten. Vi är just nu inne i en tid då det brukar begås många inbrott. Sedan kommer säsongen då det stjäls många båtmotorer och husbilar vid E6 får inbrott. Vi försöker förbereda oss så mycket det någonsin går. Men vi hade behövt vara fler. Det är ändå en kommun med 80 000 invånare. Trots det tvingas vi låna personal från Göteborg och övriga Halland eftersom vi inte räcker till, säger Anders Wiss.

Tobias Sandblom

0300-68 18 61 tobias.sandblom@otv.se