Ekodukten invigs officiellt

Djuren har redan kunnat knalla över i flera månader. Men nu får ekodukten i Sandsjöbacka också en officiell invigning, bland annat med kommunfullmäktiges ordförande Per Ödman (M).

Ekodukten i Sandsjöbacka är den första stora ekodukten som byggts över en befintlig motorväg. Bygget ska fungera som en säker passage för djurlivet mellan den västra och östra sidan av Sandsjöbackareservatet.

Mest känt blev ekoduktbygget i januari 2017, när stöttorna under betonggjutningen knäcktes, och hela E6 stängdes av under 24 timmar. Entreprenören lyckades dock hålla tidplanen och den unika djurövergången stod färdig i våras. Själva ovansidan på ekodukten har finstämt utformats för att skapa en så naturlig miljö som möjligt, så att djuren inte ska skrämmas från att passera över. Sedan i somras har den också varit öppen så att vilt har kunnat passera. Däremot har Trafikverket valt att avvakta med den mer officiella invigningen till nu, för att inte i onödan störa djurlivet.

Vid dagens ceremoni deltar bland andra kommunfullmäktiges ordförande i Kungsbacka, Per Ödman (M), tillsammans med kommunalrådet Stefan Gustafsson (S) från Mölndal. På plats finns också Trafikverkets Regiondirektör och Christina Balot, som varit Trafikverkets projektledare under byggprocessen. Kostnaderna för ekodukten beräknas hamna på lite drygt 60 miljoner.

Läs mer: Ekodukten går in i slutfasen

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se