Ekodukten går in i slutfasen

Den nya ekodukten i Sandsjöbacka håller tidplanen. Nu läggs trafiken om på nytt inför sista etappen av bygget som blir helt klart i juni nästa år.

Ekoduktbygget över E6 i Sandsjöbacka är färdiggjutet och betongbron ska nu få gräs och vegetation så att djurlivet kan passera. Passagen byggs för att underlätta för allt från hasselmöss till älgar och rådjur att ta sig från östra till västra sidan av Sandsjöbacka.

– Hela vitsen med bygget är ju att djuren i naturen enkelt ska kunna ta sig över. I första delen läggs sand och jordmassor uppe på bron, senare under våren börjar planteringarna, säger Göran Sundvall, kommunikatör på Trafikverket.

I dagarna har trafiken på E6 lagts om så att körfälten passerar i ordinarie filer. Däremot råder fortfarande begränsad fart, 70 km/tim, på sträckan just under och förbi brospannet.

– Den begränsningen handlar om trafiksäkerheten och görs för att de som jobbar med bron ska ha en säker arbetsmiljö, säger Göran Sundvall.

Enligt Trafikverket kommer nuvarande begränsningar att gälla fram tills mars nästa år, då hastigheten beräknas kunna återgå till gällande 100 km/tim på E6 förbi Sandsjöbacka.

Förutom arbetet med att återskapa naturliga växtförhållanden uppe på bron får ekodukten också ett slags skärmar som går långt ut i naturen på östra och västra sidan. Detta för att djur som ska gå över bron inte ska skrämmas av bilarnas strålkastare.

Ekoduktbygget i Sandsjöbacka blev riksbekant i början av januari, då gjutformen till bygget havererade. Konstruktionen bedömdes kunna rasa och hela E6 stängdes av i drygt ett dygn.

Efter det beslutades att hela konstruktionen skulle göras om från början. Ett betongdemoleringsföretag kallas in för att tugga ner den misslyckade betonggjutningen och den nya ekodukten började gjutas i somras. Efter det har bygget gått helt enligt plan.

En utredning har senare konstaterat att en felberäkning låg bakom att gjutformen havererade. Enligt Trafikverket påverkar det inte totalkostnaden för bygget, utan vem som ska bära notan för haveriet avgörs i en pågående förhandling mellan entreprenören och en underentreprenör.

Ekodukten i Sandsjöbacka beräknas kosta drygt 60 miljoner kronor och invigs officiellt i augusti.

Mats H Ljungqvist

Tyck till: 60 miljoner för djurpassage – väl använda pengar?