Ekodukten en stor succé – för människor

Ekodukten i Sandsjöbacka har blivit ett så populärt utflyktsmål för människor att djuren tvekar att använda den. – Det är inte optimalt, men vi får acceptera att folk är nyfikna på nymodigheten, säger Trafikverkets miljöexpert, Mats Lindqvist.

Ekodukten öppnade officiellt för bara drygt en månad sedan, men övergången har fungerat fint sedan i början av sommaren. Redan vet Trafikverket att flera av de stora djuren använt djurbron för att ta sig från västra till östra sidan av Sandsjöbackaområdet. Det bekräftas av spår i den mjuka sandjord som ligger på ekoduktens översida. Men bygget har också blivit ett överraskande intressant utflyktsmål för arten Homo Sapiens. Inte minst på helgerna har skogsströvande besökare passat på att gå upp på ekodukten. Att övergången är så pass intressant för människor har tagit Trafikverket en aning på sängen. Doften efter mänsklig närvaro hänger kvar, och får vissa arter att tveka att använda bron.

”Inte optimalt”

– Det är inte optimalt. Framför allt älg har en tendens att påverkas av spår av mänsklig närvaro nära passagen. Vi ser att djur blivit stående på kanten, utan att gå vidare, säger Mats Lindqvist, miljöexpert på Trafikverket och en av dem som varit drivande i ekodukt-projektet.

Än så länge tar Trafikverket det onda med det goda.

– Det är okej att folk är nyfikna, det visar ju att det finns ett intresse för detta och man förstår mer när man ser den på plats, säger Lindqvist.

Förhoppningen är att intresset ska lugna ner sig när nyhetens behag klingar av. Besökare med fikakorg är en sak, men det finns en gräns som inte ska korsas. För att stoppa fyrhjulingar och andra terränggående fordon från att komma för nära har Trafikverket monterat en bom längs en av tillfartsvägarna.

Så här långt vet man att både älg, dovhjort och rådjur använt bron för att passera, med ett ”kanske” för de i Sandsjöbacka så vanliga vildsvinen. När det gäller de mindre arterna, hasselmus, snok och sandödla, så har brons överdel försetts med både stenrösen och särskilda buskar som ska skydd och trygga boplatser. Hur det fungerar ska nu studeras närmare.

– Vi jobbar med att ta fram en uppföljning över flera års tid, för att se hur de mindre arterna lyckas kolonisera ekodukten, säger Lindqvist.

Många vill ha kamera

Men fortfarande sliter Trafikverket med den kanske mest efterfrågade satsningen på djurbron över motorvägen. Naturintresserade invånare har efterlyst en så kallad åtelkamera, en kamera som aktiveras av rörelse och som går att se via nätet. Mats Lindqvist känner väl till önskemålen.

– Det är något som våra konsulter fått uppdrag att titta på, det kan vara en del att jobba vidare med. Men vi har också mycket information på hemsidan som vi nu låter ligga kvar. Normalt släcker vi ju sådana sidor när projekt avslutas, men eftersom intresset för ekodukten är så stort så låter vi det ligga kvar så länge vi har något att kommunicera, säger han.

Ekodukten i Sandsjöbacka är den första av sitt slag i Sverige som byggts över en befintlig väg. Bygget blev riksbekant i januari 2017, när stöttorna under gjutformen knäcktes och hela E6 stängdes av på grund av rasrisken.

Rev och byggde om

Till slut bestämde sig Trafikverket och entreprenören för att riva ner den havererade halvan av gjutningen och börja om från början. Trots motgången så hölls tidsplanen och konstruktionen var klar för plantering på ovansidan i våras. Kostnaden för projektet ligger på lite drygt 60 miljoner.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se