Ekodukt klar för sidbyte

Ett halvår efter haveriet på ekoduktbygget i Sandsjöbacka gjöts den nya formen, utan problem. Nu ska bygget flytta över vägen och starta upp på östra sidan motorvägen. Planen är att E6 läggs om redan i mitten av juli.

Haveriet på ekoduktbygget inträffade i slutet av januari och var minst sagt ett bakslag för det tidigare så hyllade bygget. E6 stängdes av helt på grund av rasrisk i nästan 24 timmar, innan experterna vågade släppa på trafiken förbi arbetsplatsen.

Efter det har Trafikverkets entreprenör Peab gjort ett massivt arbete med att hinna ikapp tidplanen. Ett av Västsveriges ledande bolag på betongdemolering var tidigt inne med att riva ut den misslyckade gjutningen, ett arbete som var helt klart i april. Kvar från den gamla konstruktionen var bara de ”pelare” som betongbron ska vila på. Efter det har en ny gjutform byggts upp.

Helt enligt plan

Den 14 till 15 juni gjöts så ekodukten, för andra gången, och helt utan missöden.

– Det gick bra, utmärkt och det betyder att inget blev fel eller problematiskt utan allt gick enligt planerna, berättar Kristina Balot, Trafikverkets projektledare i en mejl-intervju med Kungsbacka-Posten.

En slutsats från den misslyckade gjutningen i januari var att hållfasthetsberäkningarna missat krafterna i den flytande betongen. Tyngden från cementmassan skapade en förskjutning som fick stöttorna under formen att vika sig, en slags kedjereaktion.

Inför den nya gjutningen gjordes en överenskommelse om att beräkningarna skulle kollas av en tredje oberoende part, för säkerhets skull. Det skedde också utan problem, enligt Balot.

Ingen dramatik

Själva gjutningen var helt odramatisk.

– Det var inte nervöst, utan egenkontroller var genomförda i tillräcklig nivå. Entreprenören ansvarar för sina egenkontroller och vi har bara avtal med entreprenören och inte deras underentreprenörer. Deras brokillar på Peab har redovisat sina kontroller, inklusive underentreprenörernas beräkningar och kontroller av tredje part, för mina byggplatskillar på Trafikverket. Allt var OK, skriver Kristina Balot.

Med bygget på banan igen väntar nu en övergång till andra sidan motorvägen.

Någon gång mellan den 11 och 15 juli flyttas också E6:ans nuvarande ”bygg-chikan” över till andra sidan, för att ge utrymme åt bygget av den östra ekoduktformen. Omläggningen sker nattetid, och är beroende av hyggligt väder.

Samma som innan

Det östra brospannet kommer att byggas upp på ungefär samma sätt som den nu färdiga ekodukthalvan. Det första som sker är att marken ska pålas med betongpelare, för att stärka underlaget inför ekoduktbygget. Någon avstängning av trafiken behövs dock inte, pålningsarbetena bedöms ske på säkert avstånd från vägomläggningen. Hela övergången beräknas vara klar och färdig i december, då trafiken för första gången ska flöda tvåfilig under den nya ekodukten.

Full fart som vanligt, det vill säga 100 km/tim, släpps preliminärt på i mars nästa år.

Väggar mot ljus

Redan nu inleds också arbetet med att förse den färdiga ekodukt-delen med faunaskärmar, upp till två meter höga ogenomskinliga ”väggar” längs kanterna på bron. De sätts upp för att djurlivet inte ska skrämmas från att passera på grund av ljud och ljus från trafiken. Av samma anledning dras faunaskärmarna en bra bit ut på ”landsidan”, för att skapa ”en obruten kedja av natur” när djuren vill ta sig över. En stor del av arbetet under våren 2018 kommer att handla om att plantera och skapa en naturlig grönska och miljö på betongövergången.

Klar i tid

Tidplanen, med hela jobbet klart till sommaren 2018, anses fortfarande vara helt realistisk, enligt Trafikverket.

Och Kristina Balot uppger att alla nu är nöjda med att arbetet är på banan igen.

– Vi har ätit tårta tillsammans, Trafikverket och Peab, på byggmöte och firat och glatts åt att vara i fas med utbyggnaden av ekodukten, skriver hon.

Mats H Ljungqvist