Dyr nota för nya p-huset

Minst 300 miljoner sätts av till parkeringshuset granne med innerstaden. Sex våningar hög kommer byggnaden att förändra stadsbilden.

Det nya p-huset körs i snabbfil, eftersom det anses vara en förutsättning för både nya simhallen, utbyggnad av engelska skolan och bygget av fler etapper i kvarteret Aranäs. Frågan om p-huset ska snart beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Av handlingarna framgår att 300 miljoner behöver sättas av för bygget, som i bästa fall startar redan i sommar.

Bristen på p-platser i innerstaden väntas annars bli akut i en nära framtid. De kommande åren byggs marken närmast Söderstaden ut. Där ska Pite-företaget Lindbäcks bygga drygt 250 nya bostäder så fort p-huset är färdigt. Bara ett mäklarstenkast bort pågår bygget av simhallen. Alldeles intill står HSB startklara att bygga fjärde etappen av kvarteret Aranäs, med hundratals fler bostäder. Lägg till en ny multiarena och nya Engelska skolan som också planeras i grannskapet, så kommer mycket av det som idag är parkeringsyta på Inlagsområdet helt enkelt att byggas igen.

Även om kommunens kostnader för nybygget blir höga, så är politikerna förhoppning att p-huset på sikt betala sig själv. Detta genom att framtida nya bostadsområden och verksamheter helt enkelt köper in sig på platser, så kallad parkeringsavlösen. Enligt tidigare uppgifter kan byggnaden bli sex våningar hög, och med upp mot 1 000 platser. Hur mycket det ska kosta att parkera i p-huset är något som ska utredas av teknikförvaltningen.

Läs mer: Tusen platser i nytt p-hus

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se