Dramatiskt beslut i miljönämnden – nej till återvinning i skogen

Förvaltningens experter sa tvärt nej medan några av politikerna sa ja. När det sedan blev ett beslut, blev det nej…