Foto: Wikimedia commons/arkivfoto

Dom ger polisen rätt – nazist får inte ha vapen

En Kungsbackabo som är aktiv medlem i Nordiska motståndsrörelsen, NMR, överklagade polisen beslut om att återkalla hans rätt att ha vapen. Förvaltningsrätten har nu gett polisen rätt och avslår mannens överklagande.

Kungsbacka-Posten har tidigare berättat om att polisen omhändertagit två jaktvapen från en man i Kungsbacka som har jägarexamen. Det gjorde polisen i väntan på ett permanent beslut om hans vapentillstånd.

Polisens skäl till att göra det var bland annat att mannen var misstänkt för ett våldsamt upplopp, en förundersökning som senare lades ned. Men polisen framhöll också är att mannen är aktiv medlem i nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR. En organisation som enligt Säkerhetspolisen har en våldsam framtoning och flera medlemmar som dömts för grova och ideologiskt motiverade våldsbrott. I en sådan miljö anser polisen att det finns anledning att tro att det finns risk för att vapnen missbrukas.

Mannen överklagade beslutet och menar att det inte finns något som indikerar att han har för avsikt att föra in licenspliktiga vapen i NMR.

Men förvaltningsrätten ger polisen rätt i sitt beslut och avslår överklagandet. I domen hänvisar rätten till att mannen är misstänkt för egenmäktigt förfarande och ofredande mot grupp, men skriver också om mannens koppling till NMR:

”Svensk lagstiftning är mycket restriktiv i sin syn på medborgares rätt att inneha skjutvapen. Mot bakgrund av vad som kommit fram om den organisation han tillhör finns det skälig anledning att tro att det finns beaktansvärda risker för att den miljö han vistas i medför att vapen kan komma att missbrukas.”

I och med den domen avskrev också förvaltningsrätten mannens överklagande vad det gäller det omhändertagande som polisen gjorde av de vapen och ammunition som tillhörde mannen.

Kajsa Lind

kajsa.lind@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar