Dödskyss för viktigaste sträckan cykelväg

Cykelbana längs gamla E6 mellan Anneberg och Lindome är sista delen för att knyta ihop en sammanhållen cykelväg mellan Kungsbacka…