Sju av tio väljer Region Hallands vårdcentraler. Det gläder Tommy Rydfeldt (L). Men han konstaterar att minst tre nya måste öppnas i Kungsbacka kommun när antalet invånare växer. Foto: Tobias Sandblom

Digitala läkare på vårdcentralen

Många vårdcentraler i Kungsbacka är eller håller på att bli överfulla. Region Halland planerar att öppna fler. En annan lösning för att minska trycket kommer att bli digitala läkarmöten över appar på telefonen.

– Det hade jag gärna sett att vi började med redan igår, säger Tommy Rydfeldt (L), ordförande i närsjukvården och Kungsbackabo.

När Kungsbacka växer så det knakar så blir det snabbt brist på vårdcentraler. De som finns är det redan hårt tryck på. Kommunen beräknas öka med 1 500 invånare per år. Det gör att Region Halland planerar för framtiden.

– För tillfället arbetar vi mot en vision att Kungsbacka inom ganska kort tid har 100 000 invånare. Trycket in mot kommunen är så oerhört stort och det byggs enormt mycket. Då vill vi inte riskera att bli tagna på sängen, säger Tommy Rydfeldt.

Störst prioritering har de södra delarna av kommunen. Vårdcentralen i Åsa har nästan 10 000 listade patienter. Med ett invånarantal på omkring 6 000 skvallrar det om att många som söker vård kommer utifrån.

– Ett alternativ är att bygga ut den nuvarande vårdcentralen i Åsa. Men mer intressant är att öppna en i Frillesås. Vi har tittat, och tittar, på lokaler. Framförallt sådana som redan finns. Men Konsum tänker öppna en slags galleria och har varit i kontakt med oss. Om vi inte hinner klart innan så skulle vi kunna öppna där. Jag hoppas dock att vi kan lösa och starta en vårdcentral där relativt snabbt, säger Tommy Rydfeldt.

Två andra orter i kommunen som också är i behov av en vårdcentral är Onsala och Voxlöv. Onsalas enda vårdcentral har en bra bit över 12 000 listade patienter. För att folk ska få den bästa servicen bör siffran ligga på 5 000–6 000 patienter.

På Tölö ängar, vid Voxlöv, planerar kommunen att bygga så att 5 000 personer inom en ganska snar framtid kan flytta in.

– Bara det i sig är en vårdcentral. Vi har haft ett möte med nämnden för vård och äldreomsorg. De planerar att bygga ett äldreboende i Voxlöv. Då hoppas vi kunna bygga samman det med en vårdcentral där. När det gäller Onsala så ligger det lite längre fram i tiden. Vi vill se vad som händer där när nya Onsalavägen är klar och de börjar att släppa på byggnation. Då tänker vi vara i fas med det och inte bli tagna på sängen.

Tommy Rydfeldt bryr sig inte om vårdcentralerna drivs privat eller i regionens regi. Sedan 2007 gäller fritt vårdval och de flesta väljer de allmänna vårdinrättningarna. Tommy Rydfeldt tror det beror på att de bygger där folk bor.

Krönika: Vanligt folk åker till ”akuten”

Vi träffas på Kolla vårdcentral, den senaste öppnade i staden och den som ökar mest. De har på kort tid gått från noll till över 2 000 patienter.

– För privata aktörer är det svårt att bygga och starta vårdcentraler. Första året går man inte med vinst. Man börjar med noll patienter. Någonstans vid 2 500 går man runt ekonomiskt. Det kan vara svårt för ett företag att ligga ute med de pengarna.

Bara Varbergs kommun har ett högre tryck när det gäller antalet patienter per vårdcentral. Men köer vill inte Tommy Rydfeldt prata om.

– Det styrs av behovet, det är alltid behovet som avgör hur snabbt du ska få hjälp. Även när du kommer in på akuten så är det behovet av vård som styr. Men det är klart, när det flyttar in väldigt mycket människor till ett ställe, så ökar trycket på vårdcentralen och då klarar de tillgängligheten sämre, säger Rydfeldt.

För att komma ner till samma låga nivå som Halmstad och Falkenberg så räknar regionen med att det krävs två, tre nya vårdcentraler i Kungsbacka de närmaste tio åren.

– Här i Kungsbacka har det inte öppnats vårdcentraler i takt med befolkningsökningen. Om vi fortsätter i den här takten så har vi på fem år en ökning på 7 000 invånare, det är nästan hela Hylte kommun.

Appar på telefonen poppar upp i rask takt. Där har utveckligen överrumplat styrande politiker. Region Halland vill haka på det digitala tåget.

– Just nu håller vi på att se över om vi ska ta fram en egen tjänst, om vi ska samarbeta med någon eller ha en kombination. Digitala vårdmöten är framtiden. Det kommer att vara lika naturligt som att gå in på banken på nätet, säger Tommy Rydfeldt.

Kungsbacka vårdcentral har fått betala 155 400 kronor för 141 läkarbesök under årets sex första månader.

– Du kommer att möta din läkare per telefon, i din ipad eller på datorn. Det kan bli halvmöten. Det vill säga att du ser inte din läkare, men han eller hon kollar vad du söker för och din journal och skriver ut recept åt dig.

Vid vilka åkommor kommer man att möta en läkare digitalt?

– Inte vid alla givetvis. Men exempelvis vid hudåkommor. Då kan du lätt ta en bild med din telefon och skicka in. Läkaren kan bedöma vad du behöver för medicin eller om du behöver söka får det. Ett annat exempel är en ögoninflammation. Det behöver man sannolikt inte åka in till en vårdcentral för att träffa en läkare, säger Tommy Rydfeldt.

Förra året hade Region Halland ett samarbete med Min Doktor. Det håller nu på att utvärderas. En farhåga har varit att mer antibiotika än vanligt skrivits ut, det ska nu synas.

– Framförallt vill vi se när det passar att träffa en läkare digitalt. Och då är det viktigt att att läkarna kan läsa din journal. Det kan vara en hjälp om du har en återkommande åkomma. Det här arbetet är högprioriterat hos oss. Jag hade gärna sett att det startade redan igår, men den här utvecklingen har överraskat oss.

Halland har dragit åt skruvarna när det gäller stafettläkare. De snittar på ungefär fyra. För Kungsbacka är det lätt att rekrytera från Göteborg.

– På sommaren tar vi in stafettläkare, men det tjänar vi på. När en turist råkar illa ut i vårt län så får vi betalt från hemlandstinget. Det vi får därifrån täcker kostnaden för vår stafettläkare.

Om två år, 2019, går Region Hallands avtal med Närakuten i Kungsbacka ut. Redan nu i december ska kontraktet förhandlas om och vara klart.

– Ofta glömmer folk av att Närakuten är en del av vårdcentralen i Kungsbacka. Vi har nog varit dåliga på att informera det också. I det nya avtalet vill vi knyta Närakuten närmare vårdcentralerna. Det skulle innebära att om du ringer till din vårdcentral och den inte kan ta emot dig, så ska de kunna boka en tid på Närakuten – och tvärtom. Vi vill öka samarbetet, säger Tommy Rydfeldt.

Han poängterar:

– Många tror att de måste vara allvarligt sjuka för att gå till Närakuten, så är det inte. Det är bara på sjukhusets akut det gäller. Närakuten är en förlängning av vårdcentralerna.

Tyck till: Hur fungerar vårdcentralen hos dig?

Tobias Sandblom

0300-68 18 61

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se

FAKTA:

Listning:

När man flyttar in i ett område får man att erbjudande att tillhöra den närmaste vårdcentralen.

60 procent gör inget val och får då den vårdcentralen.

20 procent gör ett aktivt val för att få den vårdcentralen.

20 procent väljer en annan vårdcentral.

FAKTA:

Listade patienter per 1/8 2017:

Vårdcentralen Onsala: 12 375.

Vårdcentralen Särö: 6 759.

Vårdcentralen Kungsbacka: 13 690.

Vårdcentralen Fjärås: 7 022.

Vårdcentralen Åsa: 9 779.

Capio Husläkarna Kba: 10 233.

Capio Husläkarna Vallda: 7 461.

Säröleden Familjeläkarna: 6 000.

Stenblommans vårdcentral: 5 537.

Vårdcentralen Kolla: 2 121.

De vårdinrättningar som börjar med ”Vårdcentralen…” är Region Hallands. Resterande är privata.

Sammanlagt är 80 977 personer listade i Kungsbacka (1/9). Region Halland har 51 746 av dem (63,9 procent).

Antalet listade per vårdcentral:

Varberg: 8 783.

Kungsbacka: 8 097.

Halmstad: 6 660.

Falkenberg: 5 457.

Hylte: 5 307.

Laholm: 3 284.

Relaterade artiklar
Fler artiklar