Uppgiven. Martin Hultman är ordförande i Åsa Stenviks tennisförening. Han berättar att föreningen är hårt ansatt när det gäller klagomål från en granne. Det kan sluta med att föreningen tvingas lägga ner. Foto: Tobias Sandblom

Det stönas över högljudd tennis

Sedan 1944 har det spelats tennis på banan i Stenvik, Åsa. Men nu har utövarna stött på problem. En granne anser att det låter för mycket.

– Det har varit klagomål på allt under en väldigt lång tid, säger Martin Hultman, ordförande i Åsa Stenvik tennisförening.

Grannens klagomål har haglat mot tennisföreningen, som ligger pittoreskt nära havet i Stenvik. Det har bland annat handlat om damm från gruset.

– Det har dammat därifrån i alla år, alltid på samma sätt. Men vi har vidtagit åtgärder för att det ska damma mindre, säger Martin Hultman.

Den klagande anser att gruset påverkar hans hälsa. Men utredningen från miljö- och hälsoförvaltningen håller fortfarande på vad gäller den biten.

Kommunen la ner ärendet, men grannen klagade till länsstyrelsen – som har gett honom delvis rätt. Det är frågan om buller. Enligt anmälan svärs det mycket och gapas för mycket från tennisbanan. En bullermätning visar att decibelantalet stundtals ligger något över det tillåtna.

– Men det är Naturvårdsverkets gränsvärde. I texten står även att det gäller nybyggnationer. Den här banan har funnits sedan 1944. Dessutom ska man se om det möjligen finns fler källor till oljud, det har inte gjorts, säger Martin Hultman.

Tennisföreningen har även satt upp ett grönt finmaskigt vindskydd för att skydda grannfastigheten från grus och från tennisspelets möjliga oljud. Men det gröna skynket har blivit ett rött skynke. Grannen vill att det tas ner.

– Varför vet jag inte. Möjligen stör det utsikten. Men vi har enbart gjort det för att underlätta. Allt vi gör anmäls på något sätt. Det känns hopplöst emellanåt.

Annika Ekvall, chef för miljöförvaltningen, berättar att kommunen planerar att besluta om att tennisföreningen måste komma in med en plan för hur man skulle kunna dämpa bullret.

Innebär det att de måste sluta spela tennis om bullret inte går att minska?

– Nej, men en åtgärd skulle till exempel kunna vara att man kanske måste sluta spela lite tidigare på kvällarna eftersom riktvärdena innebär att det ska vara tystare på kvällstid än dagtid, säger Annika Ekvall.

Det har spelats tennis där sedan 1944, kan föreningen hävda att gränsvärdet bara gäller nybyggnationer?

– Nej, så kan man inte göra. Det kan tillkomma nya regler och andra faktorer som man måste ta hänsyn till.

Martin Hultman berättar att det tidigare funnits ett bullerplank mellan banan och grannen som nu klagar.

– Men det togs ner på hans inrådan. De menade att det fördärvade utsikten. Vi är väl beredda att sätta upp planket igen, säger Hultman.

Vad skulle det betyda för er om ni måste sluta spela tidigare på kvällarna?

– Vi har högtryck sex veckor om året. Att behöva sluta tre timmar tidigare varje kväll vore förödande för vår ekonomi. Då hade vi behövt lägga ner föreningen.

När det gäller oljud har kommunens miljöförvaltning fullt upp. Som Kungsbacka-Posten tidigare har skrivit utreds buller vid Enens badplats i Onsala. Där tycker en granne att det låter för mycket när folk använder badplatsen.

Tyck till: Hur mycket oljud bör tillåtas vid exempelvis tennis och bad?

Tobias Sandblom

0300-68 18 61

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se

FAKTA:

Texten från Naturvårdsverket som tennisföreningen stödjer sig på:

”Olägenhetsbedömningen ska utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte baseras enbart på en persons reaktion i det enskilda fallet.”

Relaterade artiklar
Fler artiklar