Delvis distans för Kungsbackas gymnasieelever

På grund av trängseln i kollektivtrafiken utökar gymnasieförvaltningen distansundervisningen för en del av gymnasieeleverna. Gymnasiechefen vill inte att skolorna ska stänga, och uppmanar alla elever att hålla distans på fritiden.

Sedan tidigare har gymnasieskolorna i Kungsbacka haft ett fåtal lektioner på distans, främst de när elever från olika skolor haft lektion tillsammans. Nu både förlängs och förstärks den delvis distanserade undervisningen, efter beslut från förvaltningen för gymnasium och arbetsmarknad.

Under de senaste två veckorna har gymnasiechefen Cynthia Runefjärd nåtts av att många har synpunkter på att det är väldigt trångt i kollektivtrafiken. De tog därför kontakt med Västtrafik.

– Nu har vi fått svar från Västtrafik att de inte kan utöka antalet fordon, så det är vår främsta anledning till att växla upp distansundervisningen.

Läs mer: Rasmus vill att skolorna stängs: ”De låter smittan spridas”

En positiv effekt är att färre klasser kommer vara på plats samtidigt och att stora grupper då kommer kunna sprida ut sig mer.

Distans varannan vecka

Tanken är att årskurs två och tre ska vara i skolan varannan vecka, fram till mitten på januari. Årskurs ett, introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan ska ha undervisning på plats.

– Rektorer kommer ha ett stort friutrymme att göra avvikelser från det här. Om de ser att en viss kurs verkligen måste göras i skolan så kan de fatta beslut om det, så elever och vårdnadshavare får vara beredda på att det inte kommer vara samma för alla program.

I princip kommer 30 procent av skolans elever undervisas på distans.

Vill undvika att skolorna stängs

Att stänga skolorna helt är något Cynthia Runefjärd vill undvika. Hon menar att det är en väldigt ingripande åtgärd att återgå till att ha undervisning helt och hållet på distans.

– Jag hoppas verkligen inte att vi behöver göra det. Men för att anpassningarna ska fungera är det personliga ansvaret den viktigaste delen i det här. Håll det sociala avståndet på fritiden och, här vill jag instämma med Stefan Löfven, avstå från sociala aktiviteter och gå inte på fest, säger Cynthia Runefjärd.

Louise Jungmalm

louise.jungmalm@kungsbackaposten.se