De har tagit tempen på kommunens vård och omsorg

Mycket fungerar bra men flera saker, som personalens bristande tid att ägna sig åt vård i stället för administration, behöver…