Dags börja spara på vattnet

I ett pressmeddelande från kommunen uppmanas Kungsbackas invånare att vara återhållsamma med vattenförbrukningen. Orsaken är naturligtvis den långa värmeböljan.

Kommunen skriver att de just nu noterar en ovanligt hög belastning på vattenledningsnätet. Fastigheter i högre lägen kan därför uppleva att trycket i ledningen är lägre än normalt. Invånare i Kungsbacka uppmanas därför att vara återhållsamma med vattenförbrukningen och spara vatten så gott det går. Det kan handla om att ta kortare duschar eller genom att så långt det är möjligt undvika att arbeta med rinnande vatten vid till exempel handdisk eller tandborstning. Än så länge bedöms det inte vara någon risk för vattenbrist och bevattningsförbud är i nuläget inte aktuellt, men det kan ändras om det varma och torra vädret fortsätter, skriver kommunen.

Liknande rekommendationer införs nu i flera andra västsvenska kommuner.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se