Covid-teamet drar igång igen – ska minska smittspridningen

I våras startade Kungsbacka kommun ett särskilt covid-team som skulle vårda smittade personer med hemtjänst. Nu ökar smittspridningen igen och Kungsbacka väljer att starta upp teamet igen.

I april beslutade Kungsbacka kommun att bilda ett särskilt covid-team som skulle vårda personer med hemtjänst och med konstaterad eller misstänkt covid-19 i hemmet. I slutet av september avslutades arbetet med teamet.

Läs mer: Särskilt covid-team ska vårda smittade i hemmet

Nu har kommunen beslutat att dra igång arbetssättet igen när man ser att smittspridningen ökar i Kungsbacka och i hela landet.

– Vi har inte sett en stor spridning i hemtjänsten men det har varit lite mer och det här är ett sätt för oss att hantera skyddsutrustning på rätt sätt, säger Ann-Helen Svensson, verksamhetschef för kvarboende i Kungsbacka kommun.

Tre personer inom hemtjänsten smittade

18 november var tre personer inom hemtjänsten smittade av covid-19. Totalt har det varit 20 personer inom hemtjänsten som varit smittade sedan pandemin startade. I Kungsbacka kommun är det ungefär 1 800 personer som har hemtjänst.

Teamet kommer att gå in i stället för ordinarie arbetslag och vårda personer i hemmet under tiden smittspårningen sker eller så länge de är sjuka.

– Nu tar det ju längre tid att smittspåra.

När personerna konstaterats inte vara smittade eller är friska återgår de till sin ordinarie hemtjänst. Det här berör personer med både kommunal och privat hemtjänst.

Drar igång 23 november

Covid-teamet finns till för att man ska skydda andra personer som har hemtjänst och arbetslagen så att färre personer kommer i kontakt med smittade personer. Teamet börjar sitt arbetet från och med 23 november. Men det går i dag inte att säga hur länge teamet ska arbeta den här gången.

– Vi följer vad som händer i Kungsbacka och i Sverige totalt sett. Vi får vänta och se över tid och ta beslut när det stabiliserat sig. Den här gången gick det fem veckor från det vi la ner teamet till vi fick starta det igen, säger Ann-Helen Svensson.

Besöksstopp på korttidsboenden

Samtidigt beslutade Kungsbacka kommun i onsdags om tillfälligt lokalt besöksstopp i verksamheter som bedriver korttidsplatser och växelvårdsplatser inom förvaltningen Vård och omsorg. Två enheter berörs och det är korttidsenheten Smedjan samt en enhet på Vickan vård- och omsorgsboende.

Besöksstoppet gäller från 18 november och till dess ett nytt beslut tas.

”Beslutet grundar sig bland annat på att det är många personer i omlopp i dessa och eftersom smittspridningen ökar i samhället så finns det också risk att smittan kommer in i verksamheterna. Anhöriga som berörs kommer att få information inom kort”, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Karina Hansson

karana.hansson@kungsbackaposten.se