Coronahalten har avstannat – men fler är smittade

Kommunen har åter kontrollerat förekomsten av coronavirus i avloppet. Den är 18 gånger högre än vid första mätningen. Resultatet visar att fler Kungsbackabor är smittade, men att det ändå har stannat av.

Proverna tas på det avloppsvatten som kommer in till Hamragårds reningsverk. Det första provtestet skickades in vecka 21 och var ett så kallat nollresultat som alla senare tester kommer att jämföras med.

Vecka 23 skickades nästa prover in. Det visade att förekomsten av corona i avloppet hade ökat med 15 gånger jämfört med vid första testet.

I ett pressmeddelande skriver kommunen:

”Det betyder inte att vi skulle ha motsvarande ökning av antal fall eftersom alla fall inte har samma mängd virus. Men vi har mer coronavirus i avloppet vecka 25 än vi hade  tidigare, vilket indikerar att Kungsbacka har fått fler smittade under de senaste veckorna. Detta ligger i linje med Region Halland som rapporterar en ökning i länet på sistone.”

Även om det har avstannat, visar provresultatet att pandemin inte på något sätt är över och Kungsbacka kommun uppmanar alla att hålla avstånd och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kommunen skriver också att det inte finns något som tyder på att smittan skulle överföras via avloppsvatten. Personalen är dessutom van vid att hantera smittsamma ämnen.

Tobias Sandblom

0300-68 18 61

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se