Fullmäktige väntas godkänna lönehöjningar på upp till 18 procent för kommunalråden, från och med 2019. Arkivfoto.

Chockhöjning av politikernas löner

Kungsbackas fyra högsta politiker får en lönehöjning på mellan 14 och 18 procent nästa år. Det framgår av arvodesberedningens förslag, som ger kommunstyrelsens ordförande en årslön på över miljonen 2019.

Förslaget om de höjda ersättningarna kommer från kommunens arvodesberedning, sammansatt av politiker och ledd av Centerpartiets nestor Sven Fritzson. De lägger nu fram ett förslag som kan ge kommunalråden, de fyra högsta posterna i politiken, lönehöjningar på mellan 14 och 18 procent. På ett bräde.

Beslutet tas av fullmäktige, men väntas klubbas utan prut.

Sven Fritzson förklarar att motivet till höjningen är att kommunalrådens ersättningar på senare år halkat efter kommunens högsta chefer. Därför föreslås nu en större höjning inför nästa år, för att bumpa upp politikerlönerna, som annars höjs årligen efter löneökningarna i tjänstemännens avtalsrörelse. Senast en liknande stor höjning av politikernas arvode gjordes i Kungsbacka var 1999. Men politikeruppdraget ska vara skäligt avlönat, menar Sven Fritzson.

– Det ska i alla fall vara såpass betalt att ingen avstår från att engagera sig politiskt av det skälet att de förlorar pengar och inkomst, säger han.

I reda pengar kommer kommunstyrelsens ordförande att gå från 844 182 kronor i år, till 1 001 000 kronor om året med start 2019, en 18 procentig höjning av arvodet. De tre övriga kommunalrådsposterna får en 14-procentig höjning av sina årsarvoden. Det betyder att de hamnar mellan drygt 864 000 och 910 000 om året 2019, förutsatt att höjningen klubbas igenom.

Fritzson betonar att de nya arvodena gäller politiker som ännu inte är valda, eftersom mandatperioden inleds först 2019, efter valet.

– Ingen ska kunna sägas vara partisk i detta, eftersom ingen ännu är vald. Men partierna har fått tycka till i fullmäktigegrupperna och det verkar som de flesta vill ha detta gjort nu, för att inte få in det i valdebatten, säger Sven Fritzson.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar