Byggprojekt som integrerar

I höst har en strid ström politiker besökt bygget av Ekstas nya bostadsområde i Tölö Ängar. Anledningen är integrationsprojektet Lärande Bygg, där åtta elever lärt sig byggteknik och språk – samtidigt. – Bygget är inte en minut försenat och inte en krona dyrare, summerar Erlandssons Byggs VD, Markus Brink.

I förra veckan hade Centerpartiets kommunalråd Fredrik Hansson med sig både riksdagsledamöter och riksdagskandidater på platsbesök. I onsdags var det dags för Liberalernas kommunalråd Ulrika Landergren att ta med partikamraten och riksdagsmannen Robert Hannah, för att lyssna på erfarenheterna i projektet.

I ett samarbete mellan kommunen, byggföretaget Erlandsson och kommunala bostadsbolaget Eksta, har åtta elever fått en arbetsplatsförlagd utbildning på bygget. Sjuttio procent av tiden har spenderats på bygget och de som behövt har kunnat få stöd med språket under utbildningen. Teoriundervisningen har de fått på Elof Lindälvsgymnasiet och de som inte kunnat svenska har samtidigt läst SFI på grundnivå. Handledarna har samtliga kommit från Erlandsson och tanken är att eleverna efter avslutad utbildning ska kunna gå vidare och ta jobb som snickarlärlingar

– Det här är integration på riktigt, de får utbildning och lär sig språk, och bli anställningsbara som snickarlärlingar. Samtidigtfår kommunen bostäder, säger Landergren.

Vd är nöjd

Markus Brink, vd på Erlandsson bygg, har bara lovord för satsningen.

– När detta startade så var det många som var oroliga för kostnader och förseningar. Nu när vi håller på med de sista besiktningarna innan inflyttning så kan vi konstatera att det inte blivit en minut försenat och inte en krona dyrare, säger han.

Bolaget börjar redan i november bygga flera bostadskvarter i Kolla Parkstad. Också där finns planer på att satsa på en Lärande Bygg-utbildning av samma typ.

– Intresset är stort, det finns fler kommuner i pipeline som vill titta närmare på detta. En av dem är Göteborg där Framtiden-koncernen visat intresse, säger Markus Brink.

Robert Hannah, som är Liberalernas bostadspolitiska talesperson i riksdagen, bor själv i Tynnered i Göteborg, en stadsdel som idag har problem med utanförskap och gängkriminalitet.

Han menar att projekt som lärande bygg, där kommunen, bostadsbolagen och byggbolagen samverkar, ger Kungsbacka stora möjligheter att lyckas med integrationen.

Entrepenöriella politiker

– Ofta får jag höra att när man har sådana här liknande idéer så har talat med tjänstemännen, och fått svaret att ”vi är inte intresserade”. Här i Kungsbacka har man kunnat gå direkt till politikerna och säga att ’detta vill vi göra’. Ulrika har suttit som spindeln i nätet i hela detta projektet, och det har gett resultat. Ska vi lyckas med integrationen så krävs det fler entreprenöriella politiker, säger Robert Hannah. 

Inflyttningen i senaste kvarteren i Ekstas Tölö Ängar börjar på måndag.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se