Bra vattenkvalitet på badplatserna i Kungsbacka

Allt fler svenska EU-bad har utmärkt kvalitet på badvattnet. I Kungsbacka har sju av åtta badplatser fått högsta betyget på vattenkvaliteten inför årets badsäsongen.

Med värmen i luften kommer badsäsongen allt närmare och många är säkert sugna på ett dopp. I Sverige har också allt fler EU-bad fått klassificeringen ”utmärkt” kvalitet på badvattnet visar Havs- och vattenmyndighetens, HaV, och Folkhälsomyndighetens rapport inför badsäsongen.

Totalt finns det 441 EU-bad i Sverige och 353 av dem har utmärkt vattenkvalité enligt rapporten. Sju av åtta EU-bad i Kungsbacka har också fått högsta betyg och det gäller Gårda brygga, Lerkil, Smarholmen, Tjolöholm, Torstensvik, Utholmen-Gottskär och Vallda Sandö. Det åttonde EU-badet är Sörvik som får betyget bra vattenkvalitet.

– De allra flesta EU-bad i Sverige har god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2018 klassificeras badvattenkvaliteten som ”utmärkt”, ”bra” eller ”tillfredsställande” för 405 av Sveriges 441 EU-bad, vilket motsvarar cirka 92 procent, säger Ylva Engwall, utredare på enheten för vattenförvaltning på HaV, i ett pressmeddelande.

I Sverige ska alla badplatser som har mer än 200 badande per dag under badsäsongen registreras som EU-bad. På de badplatserna ska det finnas tydliga skyltar som visar vilken kvalitet badvattnet har och det bedöms efter provtagning som kommunerna ansvarar för. Proverna mäter två olika bakterier, E. coli och intestinala enterokocker.

– Bakterierna i proverna indikerar att vattnet kan ha förorenats av till exempel avlopp. Bedöms ett prov vara otjänligt betyder det att någon eller båda bakterierna finns i förhöjda halter i badvattnet. I så fall ska kommunen också avråda från bad, säger Caroline Schönning på Folkhälsomyndigheten.

På HaV:s webbsida badplatsen kan du se hur vattenkvaliteten är på olika badplatser i Sverige. Där finns också uppgifter från många badplatser som inte är EU-bad.

Kajsa Lind

kajsa.lind@kungsbackaposten.se