Bostadsplaner i Vallda dammas av

Vallda kan få 120 nya bostäder i Vallda Backe. Frågan om planläggning av området har varit uppe förr, men har då stupat på att skolorna i området inte räcker till. Nu kan den planerade nya Vallda-skolan öppna för ett ja från kommunstyrelsen.

Vallda Backe ligger mellan Rörmöstvägen och Heberg, en mark som idag består av både skog och jordbruksmark. Området har varit upp för planläggning förr, i flera omgångar, men har varje gång fått kalla handen av kommunens styrande. Avslagen har motiverats med bland annat pågående vatten- och avloppsutbyggnad och trängsel i Valldaskolorna. Men nu är det annat ljud i skällan. Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt ja till att börja arbeta fram ett planprogram för området, som bedöms kunna rymma minst 100 nya bostäder och ett 20-tal villor.

– Vi har sagt nej till detta många gånger tidigare, men nu finns planer på en ny skola i Vallda. Då är bedömningen från tjänstemännen att detta kommer att fungera bra, säger kommunstyrelsens ordförande, Hans Forsberg (M).

Området Vallda Heberg, inte långt från Vallda Backe, har de senaste åren byggts ut kraftigt med både bostäder och ett äldreboende. Den skola som nu planeras kommer att byggas i samma område, en markaffär som kommunen gjorde redan 2016. Skolbygget startas 2022, och kommer att ha plats för ungefär 400 elever.

Enligt ansökningshandlingarna är planen att hälften av bostäderna i flerfamiljshusen i Vallda Backe-området ska byggas som hyresrätter. En detaljplan väntas vara klar tidigast om fem år.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se