Bostadsbrist: problemet beräknas inte vara löst om fem år

Det är brist på bostäder för personer med funktionsnedsättning i Kungbacka. Det visar Boverkets årliga bomarknadsenkät. Kommunen tror sig inte…