Ulrika Landergren (L), Eva Borg (S), Fredrik Hansson (C) och Hans Forsberg (M).

Bostäder och integration heta valfrågor

Kungsbacka är en av Sveriges starkaste tillväxtkommuner, med omkring tusen nya invånare varje år. Men de stora frågorna 2018 handlar om två saker som hänger nära ihop, bostäder och integrationen.

Kungsbacka-Posten har gjort en rundringning bland kommunens ledande beslutsfattare. Frågan gällde vad som kommer att hamna på agendan under året som ligger framför oss. Och som dessutom är ett valår.

Nästan alla återkommer till flyktingmottagningen, integrationen och bostadsbristen.

– De viktiga frågorna är många. Migration, integration, bostäder, infrastruktur, trygghetsfrågor och tillgång till en bra skola samt äldreomsorg är viktiga allihop. Med den hetaste frågan bli nog integrationen, förutspår kommunstyrelsens ordförande, Hans Forsberg (M).

Moderaterna i Kungsbacka pressas allt oftare från höger av de egna väljarna. Inte minst gäller det när till exempel flyktingboenden hamnar i de västra kommundelarna. Där har Moderaterna sina starkaste fästen och kritiken har flödat när kommunen planerat hem för ensamkommande eller genomgångsboenden i Särö och Kullavik. Efter det senaste halvårets moderata kurskorrigering kanske Hans Forsberg kan sova lugnare. Men det är ingen hemlighet att moderata väljare tidigare mer eller mindre hotat med att lägga sin röst på SD när de varit missnöjda med flyktingpolitiken i Kungsbacka.

Tyck till: Vilken är den viktigaste valfrågan för dig?

Samtidigt kan Forsberg slå sig för bröstet och leta upp både en och två studier som slår fast att Kungsbacka bygger mest i väst. Och dessutom, Kungsbacka bygger fler hyresrätter än de flesta jämförbara kranskommunerna runt Göteborg. Om det räcker för att blidka M-väljarna är osäkert.

– Jag tror att integrationen även blir en lokal valfråga. Bostäder för nyanlända och ensamkommande är redan idag en stor fråga som berör många kommuninvånarna, konstaterar socialdemokratiska oppositionsrådet Eva Borg.

Också Centerns kommunalråd Fredrik Hansson ser ett valår med bostäder och flyktingar framför sig.

– Jag tror att den hetaste valfrågan i Kungsbacka nästa år fortsatt kommer vara bostadsfrågan, säger han.

Centerlinjen ligger inte riktigt i balans med den nästan koncensus som numera råder kring den nya stramare linjen i flyktingpolitiken. På riksplanet är Centern det parti som oftast vågar yttra att Sverige på sikt kommer att behöva arbetskraftsinvandring. I Kungsbacka pratar Fredrik Hansson hellre om det stenhårda bostadsbyggandet.

– Kommunfullmäktige har tagit ett expansivt mål att bygga 700 – 800 bostäder per år fram till 2021, och det byggs som aldrig förr i hela vår kommun. Trots det är behovet av bostäder större än på länge. Kopplat till bostadsbyggnationen är utmaningen att lyckas gå i takt med utbyggnaden av kommunal service såsom förskolor, skolor, äldreboenden och kultur- och fritidsanläggningar, säger Hansson.

Men hur välmående Kungsbacka än är, så råder en skriande bostadsbrist. Det struntar Migrationsverket i. De tar ingen hänsyn till kommuner som skyller på bostadsbrist för att inte ta emot flyktingar. Nyligen hotade de Vellinge kommun med att skicka flyktingarna till ”kommunhuset”, något som fick de lokala Vellinge-politikerna att lova att ”se vad vi kan göra”.

I Kungsbacka kom de sista av 2017 års flyktingkvot i december. De får nu bo i tillfälliga lokaler, ”genomgångsboenden”, på kommunal svenska.

Ulrika Landergren, liberalernas kommunalråd, tror också hon att valrörelsen kommer att handla om flyktingar.

– Klarar vi att ta emot de nyanlända, klarar vi integrationen, det kommer att vara de stora frågorna. Det gäller bostäder också, vi behöver bygga fler och det gör vi, men hur gör vi när de inte räcker till, säger hon.

Det senaste året har kommunen arbetat febrilt för att hitta tillfälliga lösningar för de flyktingar som Migrationsverket anvisat till Kungsbacka.

– Vi ligger på allt vi kan för att få fram genomgångsbostäder och ibland tycker jag att arbetet bromsas upp av en onödig intern byråkrati. Det måste gå att lösa detta på ett smidigt sätt, det handlar om att människor behöver tak över huvudet, säger Ulrika Landergren.

Långt in på 00-talet var Kungsbacka känt som en kommun utan, eller med mycket få invandrare. Det är en av anledningarna till att kommunen nu får en större kvot av Länsstyrelsen.

– Vi som kommun behöver fler nyanlända, vi behöver arbetskraften, säger Landergren.

Men vad säger du till de som inte vill se några flyktingar alls?

– Jag kan bara önska att de vågade sitta ner och möta någon av alla som flytt hit, att de vågade se att det inte är farligt. Att varje individ har en historia, det handlar om människor.

Mats H Ljungqvist

Relaterade artiklar
Fler artiklar