Bibliotekens nya grepp: Terapisamtal

Biblioterapin har slutligen kommit till Kungsbacka. Bibliotekarien Pia Ingalillsdotter berättar om den nya samtalsgruppen, och hur litteratur kan användas till…