Bevattningsförbud infört i Kungsbacka

Redan under måndagen varnades för att ett bevattningsförbud skulle komma att införas om inte Kungsbackaborna sparade på de dyrbara dropparna….