Beslut kan öppna fritidsgårdarna

Fritidsgårdarna kan komma att öppnas igen. Trots att den nuvarande arbetsformen hyllas från flera håll.

– Jag tycker inte om att vi ska återgå till att vara låsta vid en lokal, säger Cecilia Pihl, enhetschef på fritidsförvaltningen.

Det är Sverigedemokraterna som la förslaget om att se över arbetsformen för ungdomskonsulenterna och fritidsgårdarna. För åtta år sedan beslöts om att stänga dem och istället låta ungdomarna själva komma med idéer om projekt som de vill göra.

– Det har fungerat väldigt bra. Vi når en grupp som vi annars inte hade nått. Nuvarande arbetssättet har en helt annan flexibilitet. Med tidigare arbetssätt kom vi bara åt kanske tio pojkar som lätt tog över hela fritidsgården. Det vore beklagligt om vi skulle behöva backa dit, säger Cecilia Pihl.

Öppna fritidsgårdar kommer att behöva mer personal, minst två varje kväll. Cecilia Pihl hoppas kunna nå en lösning där man har en mötesplats en kväll i veckan och resten av tiden fortsätter som tidigare.

– Vi har Galaxen och Elektronen där vi har kaféer som drivs av sociala företag, som gör att det blir ett levande hus. Det kan vara ett koncept som vi skulle kunna sprida till andra orter som exempelvis Särö och Åsa.

Fritidsförvaltningen har tidigare gjort en utvärdering. Den visade att verksamheten fungerar bra och når fler. Bland projekten som genomförts på sistone finns bland annat After school, både på Varlaskolan och Hålabäckskolan. Samt matlagningsgrupper och musikverksamhet.

SD:s motion, som klubbades igenom av fullmäktige i tisdags, gör att en utomstående granskning ska utföras för att få fram en ny utvärdering av det nuvarande arbetssättet.

– Det kan vara bra att få extern hjälp med detta eftersom vi fått kritik för att vi gjorde den senaste utvärderingen på egen hand. Förhoppningsvis kan vi forma något nytt som inte bara utgår från ett fyrkantigt hus. Det är viktigt att höra ungdomarnas egna erfarenheter kring detta, säger Cecilia Pihl.

All utredning som presenteras i samband med att motionen från SD las, visar att verksamheten fungerar mycket bra som det är nu.

I Kullavik har det varit mycket busliv. Hur skulle det vara med en öppen fritidsgård där?

– Där har vi ingen egen lokal, förutom idrottshallen. Men efter ett möte vi hade, beslutades att vi ska öka det uppsökande arbetet på skolorna. Vi behöver känna till behovet eftersom ungdomarna inte kommer till oss automatiskt.

Tyck till: Behövs öppna fritidsgårdar eller fungerar det bra nu?

Tobias Sandblom

0300-68 18 61

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se