Beskedet: Ungas gratisresor med vuxna slopas

När zonerna i kollektivtrafiken ritas om passar Västra Götalandsregionen och Västtrafik på att göra sig av med en förmån: Den…