Bakslag för Onsalavägen

Mark- och miljödomstolen upphäver Trafikverkets skyddsåtgärder för rödlistade fåglar när Onsalavägen ska byggas. Beslutet var oväntat, medger projektledaren Lydia Lehtonen….