Bakslag för Gottskärsplaner

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd för bryggorna i Gottskär. Det betyder att kommunen nu måste klubba en ny detaljplan…