Ideella badföreningar kan söka kommunbidrag för upprustning av badplatserna. Arkivfoto

Badföreningar kan få bidrag

Fritidsnämnden har satt av 100 000 kronor i bidragspengar till privata badföreningar som vill rusta upp sina badplatser. Ett villkor är dock att stränderna måste vara öppna för allmänheten.

Bidragspengarna till badföreningarna har funnits sedan 2016 och kan sökas av mindre, privata badplatser i kommunen. Framför allt är tanken att de ska användas för att avhjälpa stormskador efter vinterns väderhärjningar. I andra hand ska bidrag kunna sökas för upprustning eller utveckling av själva badplatsen. Men det är inte bara stormskador som drabbar mindre ideella badföreningar. Många av dem har till exempel fått stora kostnader när de måste frakta bort döda sälar eller gammal tång. Bidraget är tänkt att vara en stöttning till ideella krafter som sköter om många av de mindre badplatserna i kommunen. I potten finns 100 000 kronor att fördela mellan de sökande.

– Nu har föreningarna fram tills sista november på sig att lämna in ansökningar. Vilka som beviljas bidragspengar avgörs av politikerna i nämnden för fritid och folkhälsa, berättar Marie Persson, enhetschef på fritidsförvaltningen i Kungsbacka.

Ett villkor för att kunna söka pengarna är att stranden är tillgänglig för allmänheten. Privata badföreningar som helst bara vill se grannar som badande göre sig inte besvär att söka kommunbidrag.

– Ska de få bidrag måste de finnas med på listan över badplatser på kommunens hemsida och det måste gå att ta sig dit. Det får till exempel inte finnas någon bom på vägen till badet, säger Marie Persson.

Just i år har stormskadorna lyst med sin frånvaro och sista ansökningsdagen är den sista november. Vilka badföreningar som ska får bidragspengar avgörs på nämnden för fritid och folkhälsas decembermöte.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar