Avråder från bad vid Rågelunds badplats

Kungsbacka kommun avråder från bad vid Rågelunds badplats efter att en provtagning visat på bakterier i vattnet.

Kungsbacka kommun har gjort provtagningar på 16 av kommunens badplatser och i Rågelund visade resultatet på otjänligt vatten. Det är ett tecken på att det skett en förorening och att det kan finnas förhöjda halter av bakterier som kan göra att man blir sjuk.

Just vad föroreningarna beror på är svårt att svara på, det kan till exempel röra sig om fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Det kan även finnas risk för andra bakterier, virus eller parasiter i vattnet som man kan bli sjuk av.

Inga av de övriga badplatserna visade på bakterier och bedöms inte vara så kallat tjänligt vatten, vilket innebär att det inte utgör någon hälsorisk för den som badar.

Sanna Puoskari

redaktion@kungsbackaposten.se