Årsmöte i Kungsbacka FN-förening

Kungsbacka FN-förening  Årsmöte i Kungsbacka FN-förening hölls måndagen den 19 februari 2018 i Studieförbundet ABFs lokaler. Emma Modeer Wiking, från Svenska FN-förbundets praktikprogram, inledde årsmötet genom att berätta om sina upplevelser och erfarenheter från sin fältpraktik på United Nations Association of Georgia och om Svenska FN-förbundets verksamhet nationellt och internationellt och hur man jobbar med och i det post-sovjetiska Georgien/Kaukasien med demokratifrågor och mänskliga rättigheter. Mycket intressant och lärorikt.

Till ordförande för årsmötet valdes Eva Ringdahl och till sekreterare valdes Sven Svedulf. Ingegärd Jönsson valdes till protokolljusterare. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2017 föredrogs av kassören. Revisorn hade granskat räkenskaperna och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. En ny styrelse bildades och till ordförande valdes Eva Ringdahl och till kassör Eva Björklund. Till övriga ledamöter i styrelsen valdes Sven Svedulf, Michelle Winter och Petra Björklund. Till revisor valdes Ingegärd Jönsson.

Den 8 mars 2017, på Internationella kvinnodagen, arrangerade föreningen i samarbete med Kulturförvaltningen ett program på temat mod. Det bjöds på ett flertal föreläsningar på temat. Film om fredspristagaren Malala, ”He named med Malala”, visades och på Kulturtorget fanns en fotoutställning från Svenska FN-förbundets kampanj ”fotografera feminism”. Olivia Bergdahl bjöd på estradpoesi på temat ”modiga kvinnor”. På Internationella FN-dagen den 24 oktober var temat klimat och miljö. En utställning om Agenda 2030 med fokus på målen 11-15 fanns på Kulturtorget där besökare också kunde anteckna det mål de tycker är viktigast. Föreläsning om ”Vad måste vi göra för att hejda klimatförändringen?”

Föreningen har under året bjudit in till filmvisning av dokumentären ”Imorgon – världen är full av goda lösningar”. En optimistisk film om hur vi kan rädda vårt klimat och vår miljö.

Under 2018 kommer Kungsbacka FN-förening att fortsätta sitt arbete med kunskapsspridning och informationsarbete i syfte att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för ett starkare FN och en säkrare och rättvisare värld för alla människor.

Den 8 mars 2018 firas Internationella kvinnodagen på Kulturhuset Fyren med föredrag, samtal, musik och poesi. Temat är kvinnors hälsa och utställningen och körverket ”äggen är slut”.

Eva Ringdahl

Kungsbacka FN-förening