Arbetslösheten fortsätter sjunka

I april var arbetslösheten i Halland 5,9 procent, en minskning med nästan en halv procent jämfört med samma period förra året. Det visar den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen.

Halland fortsätter att ha en av de lägsta arbetslöshetssiffrorna i Sverige. I aprilstatistiken redovisas en arbetslöshet på 5,9 procent. Det är en av de lägsta siffrorna i landet. Bara Uppsala och Gotlands län har lägre arbetslöshet och Hallandssiffrorna är lika låga som i Stockholmsregionen, där näringslivet skriker efter arbetskraft.

Tillväxtmotorerna Kungsbacka och Varberg är också de Hallandskommuner som uppvisar den absolut lägsta arbetslösheten i länet. I Kungsbacka var den öppna arbetslösheten 3,6 procent, i Varberg 4,6 procent. Förklaringen anses vara att både Kungsbacka och Varberg drar nytta av närheten till arbetsmarknaden i Storgöteborg. Den högsta arbetslösheten bland Hallandskommunerna finns i Hylte, som har över 10 procent registrerade som arbetssökande och Halmstad, med 7,9 procent arbetslösa.

Kungsbacka uppvisar dock en ökning av antalet arbetslösa på 0,6 procent, jämfört med samma period förra året. Kommunalrådet Ulrika Landergren (L), ordförande i nämnden för gymnasium- och arbetsmarknad, ser dock ingen anledning till oro över ökningen.

– Vi kommer från en väldigt låg nivå på arbetslösheten och min stora gissning är att detta handlar om människor som kommit som flyktingar under 2015 och 2016. De kommer nu ut som arbetssökande, och det ger den här effekten, det är därför vi ser den här ökningen, säger hon.

Totalt var 4 814 personer öppet arbetslösa i Halland i april.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se