Antalet smittade hallänningar ökar

63 hallänningar är nu konstaterat coronasmittade och för första gången syns spår av så kallad samhällssmitta, där smittspridningen är okänd. Det skriver region Halland i sitt senaste pressmeddelande om utvecklingen kring covid-19 i länet.

Tidigare har Hallands smittsydd kunnat koppla samtliga fall av coronasmitta i länet till utlandsresor, eller kontakter med tidigare coronasjuka. Nu konstaterar smittskyddet att några av de nya fallen som upptäckts inte kan förklaras på samma sätt.

– Några av fallen kan inte direkt kopplas till resor eller personer som haft konstaterad smitta och därför ser vi nu en tendens till smittspridning i Halland, säger Johanna Wiechel-Steier, som är region Hallands kommunikationsdirektör.

Av de nu 63 kända fallen så behandlas sju av de smittade på sjukhus. En av dessa uppges för närvarande vårdas på intensivvårdskliniken.

För en vecka sedan hade Halland 43 bekräftade fall av coronasmitta och en person vårdades då på sjukhus. Region Halland uppger numer inte exakt var eller i vilka kommuner de smittade personerna finns, men skriver i pressmeddelandet att ”flest fall finns i norra Halland”. Tidigare har regionen uppgett att fall med covid-19-smitta nu finns i samtliga Hallands kommuner utom Hylte.

Mats H Ljungqvist