Antalet biljettkontroller fyrdubblas

Västtrafik har upphandlat ett nytt avtal om biljettkontroller. I framtiden kommer 10 miljoner biljettkontroller genomföras per år – en fyrdubbling…